Boliglotteriet

Det er en kendt sag, at mange lejligheder i den gamle boligmasse er billige og derfor attraktive. Og det er lige så kendt, at disse lejligheder er svære for ikke at sige umulige at få fat i, med mindre man kender nogen, der kender nogen. Så har man måske en chance.

 

Ser man bag om realiteterne på lejeboligmarkedet består det af en boligmasse, hvor lejen fastsættes og reguleres efter meget forskellige regler.

 

I nogle tilfælde fastsættes lejen i forhold til ejendommens faktiske udgifter som f.eks. ved almennyttige boliger.

 

I andre tilfælde efter ”det lejedes værdi” eller ”markedslejen”, der henviser til en sammenligning med den leje, der betales for tilsvarende lejemål i kvarteret.

 

I atter andre tilfælde efter et princip om ”omkostningsbestemt” leje, hvor ejendommens omkostninger inden for faste rammer indgår i beregningen.

 

Det er i den sidstnævnte gruppe, at man som oftest finder de billige lejeboliger. Her er huslejen fastsat efter regler, der er udformet i en anden tidsalder, hvor balancen mellem parterne – udlejer og lejer – var markant anderledes end den er i dag.

 

Og disse regler er siden da lappet sammen til en kludetæppe af regelforvirring og skævvridning, der udelukkende begunstiger en heldig meget lille del af befolkningen, som i forvejen ikke mangler noget.

 

Det er et grotesk boligmarked, der med velvilje fra Christiansborg favoriserer de ”heldige”.

 

awmini

Anders Welding

Når sandheden skal frem
Ekstra omkostninger for boligsælger

Comments

 
No comments yet
Already Registered? Login Here
Guest
Søndag, 17. Oktober 2021

Abonner på nye indlæg og kommentarer


Se mere om Advokatfirmaet WELDINGS, CVR-nr. 33 29 15 07