Når du er på boligmarkedet, og du har fundet boligen, skal du sørge for, at boligkøbet tjekkes i alle ender og kanter.

 

BOLIGadvokaten

 

BOLIGadvokaten hjælper dig med at tjekke, at alle juridiske forhold vedrørende boligen er i orden. Han eller hun giver dig tryghed og frigør dig fra de bekymringer og spekulationer, som naturligt følger i kølvandet på din beslutning.

 

BOLIGadvokaten er opdateret på reglerne og på boligmarkedet, og der er selvfølgelig en ansvarsforsikring, hvis noget mod forventning skulle gå galt.

 

Advokatforbehold

 

I dag er det almindeligt, at købsaftalen underskrives med et advokatforbehold. Det indebærer, at din BOLIGadvokat kan annullere købsaftalen, hvis han eller hun finder, at der er urimelige eller betænkelige forhold ved købet. Eller stille betingelser og/eller præciseringer. Det er gratis i forhold til sælger, og skal ikke forveksles med den fortrydelsesret, som alle boligkøbere har i medfør af Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, hvor der ofte skal betales kompensation til sælger, når køber fortryder handelen.

 

BOLIGadvokatens indsigelsesret i medfør af advokatforbeholdet er som regel knyttet til det tidspunkt, hvor begge parter har underskrevet købsaftalen, men det ses også, at fristen alene knyttes til købers underskrift. Sidstnævnte situation opleves ofte, når der er flere interesserede købere til ejendommen.

 

Når købsaftalen er underskrevet og fristen for advokatforbeholdet er begyndt at løbe, har BOLIGadvokaten nogle dage til at gennemgå købsaftalen og sagens dokumenter. Fristen varierer, men er ofte fastsat til 5 hverdage fra begge parters underskrifter.

 

Forløb

 

11

 

Hos os i Advokatfirmaet WELDINGS tager vi normalt sagen ind, når køber står foran at skulle underskrive købsaftalen. Køber kontakter os telefonisk eller skriftligt og vi får en indledende snak om sagen og om vilkårene for bistanden.

 

Vi bekræfter efterfølgende vores aftale om bistand skriftligt, og herefter afventer vi at ejendomsformidler sender os købsaftale og bilag.

 

2

 

Når dokumenterne er modtaget, giver vi en tilbagemelding til køber og oplyser, hvornår dokumenterne kan være gennemgået og bemærkninger hertil kan foreligge alt efter den frist, der aktuelt er aftalt i advokatforbeholdet.

 

I god tid inden udløb af fristen, giver vi vores forslag til de eventuelle præciseringer eller vilkårsændringer, som en godkendelse skal betinges af. Det giver ofte anledning til spørgsmål og/eller en drøftelse, men når det er på plads, godkendes handelen på de vilkår, som vi er blevet enige om. Det kan f.eks. være at nogle dokumenter, der ikke foreligger, skal tilvejebringes og godkendes, at købers egen byggesagkyndige skal foretage  undersøgelser af ejendommen, præciseringer og fravigelser til købsaftalen m.v.

 

3

 

Derefter godkender vi købsaftalen med de aftalte betingelser.

 

Sælger skal godkende de stillede betingelser, og derfor tilknyttes der ofte en frist til accept. I princippet har sælger mulighed for at træde tilbage fra aftalen, men det forekommer stort set aldrig.

 

Derefter opfyldes de stillede betingelser og det tjekkes, at opfyldelsen sker i overensstemmelse med de forbehold, der er taget.

 

Tinglysningsekspedition og refusion

 

Som led i aftalen sørger vi for tinglysning og udarbejdelse af refusionsopgørelse, med mindre andet er aftalt.

 

Banken

 

Du har sikkert allerede på et tidligt tidspunkt haft kontakt med dit pengeinstitut, så du er sikker på, at du har økonomi til at gennemføre handelen.

 

Det er også almindeligt, at der indsættes et bankforbehold i købsaftalen. Forbeholdet har typisk fokus på at der kan opnås den forudsatte finansiering, idet en rammegodkendelse ofte er sket på et tidligere tidspunkt.

 

Men husk altid, at din bank er sælger og den rådgivning, du modtager fra banken, er farvet af bankens egne interesser.

 

awmini

Anders Welding