Har vi det boligmarked, som vi ønsker og fortjener?

Det spørgsmål vil jeg gerne være med til at belyse gennem indlæg på denne blog.

Min baggrund er, at jeg til dagligt virker som BOLIGadvokat i Advokatfirmaet WELDINGSog yder rådgivning fra vores kontor på Amager.

Jeg er i tæt berøring med spørgsmål om boligforhold. Dels i kraft af mit virke som advokat, hvor mit kerneområde er bolig og fast ejendom. Men også gennem anden faglig tilknytning, herunder til brevkassen på Boligejer.dk, der er et website drevet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, samt i boligretssager som udpeget boligdommer ved Boligretten i Københavns Byret. Desuden gennem foreningsarbejde i bestyrelsen iSundbyernes Grundejerfællesskab, der via medlemstilknytning varetager grundejerinteresser for ca. 6.000 grundejere på Amager.

awmini

Anders Welding